Information


KodachiCrew är alla som i någon mån jobbar på Kodachicon, antingen i ett av våra team eller för våra externa medverkande. I vilket fall som helst så är det här du ansöker för att officiellt gå med i KodachiCrew!


Som funktionär får du...

  • ...en cool T-shirt
  • ...en måltid per arbetsdag
  • ...fritt inträde till konventet
  • ...en plats i crew-sovsalarna
  • ...en crew badge

För externa medverkande, d.v.s. föreningar som håller en aktivitet eller en försäljare på plats, är det lite andra villkor som gäller. Fråga din kontaktperson vad som ingår för dig.


Ansök till ett team

För att logga in behöver du ha ett konto. När du loggat in kan du välja vilket (eller vilka) team du vill ansöka till! Läs igenom teamets info så att du vet vad som förväntas av dig om du blir antagen. Arbetsuppgifter och arbetstider varierar rätt mycket mellan teamen, men vi har två regler vi går efter: för att få en måltid bör du jobba minst 4 timmar den dagen och ingen ska behöva arbeta mer än 8 timmar per dag. Prata med din teamledare om hur mycket du vill och kan arbeta, och säg till om det är någon specifik tid du helst vill vara ledig - att jobba som funktionär ska inte hindra dig från att delta i cosplaytävlingen eller röja bordet i brädspel!

Skriv en kort presentation av dig själv, ett “konvents-CV” med dina erfarenheter och varför just du skulle passa bra för teamets arbete och ansvar. Kanske är du helt grym på att bära stolar? Riggteamet kommer älska dig! Är du en mästare på att trösta och sätta på plåster? Trivselteamet kallar! Om du söker till flera team är det bra att nämna det i ansökan, om du blir antagen till mer än ett team behöver du välja vilket team du vill jobba i. Tumregeln är att man bara får jobba i ett team, men ibland finns det möjlighet att hjälpa till i andra team också om man har lust och tid över.


Tänk på!

För KodachiCrew börjar konventet redan kvällen innan, 17.00 på onsdag den 25 maj, och är inte slut förrän allting är städat och klart på söndagen. Vi kan göra undantag för långväga funktionärer, men vi förutsätter att alla funktionärer deltar i rigg och slutstäd. Vi förväntar oss också att våra funktionärer följer våra regler och förbehåller oss rätten att avvisa dem som inte sköter sig. Vid avvisande förlorar man alla funktionärsförmåner, inklusive inträde till konventet.Hur funkar Panda & GDPR?


Behandling av personuppgifter

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, address, telefonnummer, mailadress, nationalitet och personnummer. Uppgifterna använder vi i vårt register för att sända dig information om kommande verksamhet samt för att upprätta listor vid övernattning.

I undantagsfall lämnar vi uppgifterna vidare till kommunala/regionala bidragsgivare vid en uppföljning av verksamhet som delvis finansierats med offentliga medel. En begäran om registerutdrag eller annan begäran mailas till mia.johansson@kodachi.se från samma mailadress som kontot är registrerat på. En sådan begäran hanteras inom en månad efter den inkommit. Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss via mail till mia.johansson@kodachi.se


Varför behöver vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som Kodachicon får av dig behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av Kodachicons verksamhet.

Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev, biljetter och liknande. Namn och adress används också för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via chatt, mail och webbformulär. Personnummer används för statistik och för att vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgiften till myndigheter enligt lag.

I vissa fall lämnar Kodachicon information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning såsom kommunala/regionala bidragsgivare. I övrigt så lämnar Kodachicon aldrig ut personuppgifter till tredje part utan att du godkänt det.


Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel registreringssidan, mail, ansökningar och webformulär. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att Kodachicon ska kunna administrera evenemang eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål.

De uppgifter i vårt register som används för att sända dig nyhetsbrev sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.


Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna. Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet. I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.